گروه بزرگ مشاورین املاک دیاکو طرف قرارداد رسمی با شیپور بوده و مشاورین پنل اختصاصی و امکانات عالی جهت انتشار آگهی در اختیار دارند.